Nawiewniki

Nawiewniki Aereco
nawiewnikarekooo350>Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC),
gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

Ze względu na działanie wyróżniamy::
HIGRO?- nawiewniki higrosterowane- urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma
poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie
nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikających z
wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa
wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

nawiewnik EMM ?higrosterowany
EMM20bialy

Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownikaNawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30 do 70%. Prawidłowo działający
nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30-70%
przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona
dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości
przypadków posiadają możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.\

PRESO- nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza.
Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadę w okapie lub
nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego
podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą
przepływ do minimum., jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.\ PRESO- nawiewniki ciśnieniowe- samoregulujące, wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie- blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ do minimum.

nawiewnik EFR- ciśnieniowy
EFR_debowy700
INOTO- nawiewniki sterowane ręcznie- użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając
położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią
jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza
wewnętrznego.

Wentylacja dostosowana do potrzeb
– powietrze nawiewane jest w zależności od zapotrzebowania,
– jest uzależnione najczęściej od:
? pory dnia,
? temperatury powietrza w pomieszczeniu,
? ilości osób przebywających w mieszkaniu,
? od wykonywanych czynności,
– ogranicza straty ciepła w pomieszczeniach nieużywanych,
– umożliwia sprawną wentylację w miejscach, gdzie jest to konieczne,
– zapewnia komfort użytkowników

Więcej szczegółów u nas w biurze lub na stronie nawiewnik.pl ? zapraszamy.