Energooszczędne szyby

Energooszczędne szyby

PE_40_zoom

Oferujemy szyby zespolone o najniższym współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 oraz Ug=0,7 W/m2K.
Współczynnik przenikania ciepła to podstawowy element do obliczeń wartość termicznej dla całego okna .
Niskie parametry szyby maja duzy wpływ na energooszczędność okien i całego budynku co sprzyja oszczędności rachunków za ogrzewanie.
.

Budownictwo energooszczędne :